Niet iedereen leert op dezelfde manier.

Op Studypoint proberen wij rekening te houden met de manier van leren die past bij het karakter van een leerling en de reden waarom hij/zij bij ons is aangemeld. Soms is die juiste aanpak niet zonder meer duidelijk en kan het helpen een deskundige hier onderzoek naar te laten doen. Daarom werken we op dit punt nauw samen met Educonsult Zeeland, waar de MILS-leerstrategieëntest kan worden afgenomen.

 

De MILS-leerstrategieëntest

De MILS-leerstrategieëntest is een bewezen methode om te achterhalen welke leerstijl het beste bij een kind of jongere past. Door het toepassen van de juiste leerstrategie wordt leren een natuurlijker proces. Dit voorkomt spanningen en frustraties.

Uw kind krijgt aan de hand van de uitslag begeleiding om te leren volgens zijn of haar eigen leerstrategieën, wat zorgt voor:

  • Meer zelfvertrouwen
  • Een leerstrategie die echt werkt
  • Meer ontspannen huiswerk doen

 

Wat is MILS precies?

MILS staat voor Meer Inzicht in LeerStrategieën. Het is een test waarmee leerlingen veel inzichten krijgen over hun eigen leerproces. Na het onderzoek blijkt op welke manier een kind de leerstof het makkelijkst onthoudt:

  • woordslim: leer jij het best door te lezen?
  • luisterslim: leer jij het best door te luisteren?
  • beeldslim: leer jij het best door het zien van beelden?
  • samen leren: hoe graag leer jij samen met iemand?

En er wordt ook gekeken naar voorkeuren bij:

  • stappen denken: hoe wil je het materiaal aangeboden krijgen? In grote of in kleinere stappen?
  • beweging: hoe lang kun je stilzitten en leren?

De resultaten zijn direct bekend en worden na het afnemen van de test besproken. Dit duurt bij elkaar ongeveer 90 minuten.

De MILS leerstategieëntest kan worden afgenomen bij kinderen vanaf 9 jaar.

 

Tarief en vergoeding:

De MILS leerstrategiëntest valt helaas niet onder vergoeding van scholen of gemeenten en is dus voor eigen kosten. Het onderzoek met analyse kost €145,-