Marjolein van Damme

Marjolein van Damme is mede-eigenaar van Studypoint en heeft er de dagelijkse leiding. Zij is bevoegd docent wiskunde, huiswerkbegeleider en remedial teacher, heeft lesgegeven in het regulier basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs en is inmiddels sinds 2005 werkzaam bij Studypoint. Tijdens haar opleiding tot remedial teacher aan het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft zij zich onder andere gericht op de problematiek van hoogbegaafde kinderen in ons onderwijssysteem, met name onderpresteren. Zij heeft ruime ervaring in het individueel begeleiden van jongeren met studieproblemen, vooral op het gebied van rekenen en/of wiskunde, al dan niet veroorzaakt door stoornissen als dyscalculie, autisme of NLD, of door hoogbegaafdheid. Centraal in haar begeleiding staat voor Marjolein altijd het aansluiten bij de persoonlijkheid van de individuele leerling.

 

/home/studypoint/public html/test/wp content/uploads/2016/08/dsc 0883 v2

Rhea Mommers

Rhea Mommers is mede-eigenaar van de bedrijven Studypoint en Educonsult Zeeland. Zij is trainer-coach en onderwijsdeskundige. Zij heeft ruim 12 jaar ervaring als docent Engels, intern begeleider en groepstrainer binnen het voortgezet onderwijs. Na het afronden van haar studie aan de Universiteit Utrecht volgde zij de opleidingen integrale leerlingbegeleiding, trainer faalangstreductie en trainer sociale vaardigheden. Rhea heeft gefungeerd als adviseur binnen verschillende projectgroepen in de onderwijssector, zoals de projectgroep Handelingsgericht Werken vanuit het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren. Naast interne begeleiding, individuele coaching en ondersteuning verzorgt zij ook groepstrainingen in het voortgezet onderwijs. Bij deze trainingen op het gebied van faalangstreductie, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen staat een veilige sfeer centraal, zodat de deelnemers zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien in hun kracht.

 

/home/studypoint/public html/test/wp content/uploads/2016/08/dsc 0880 v2

Marrig van de Velde

Marrig van de Velde is autismedeskundige en zij is mede-eigenaar van de bedrijven Studypoint en Educonsult Zeeland. Ze werkt binnen onderwijsinstellingen en is gezinsondersteuner op het gebied van autisme. Zij heeft 12 jaar ervaring in onder andere speciaal onderwijs, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Marrig werkte jarenlang op een autismegroep binnen de GGZ. Na de afronding van haar sociaal pedagogische opleiding specialiseerde zij zich verder met de Post-HBO autisme bij de RINO groep in Utrecht. Naast haar specialisme op het gebied van autisme is Marrig tevens deskundig op het gebied van andere psychiatrische stoornissen bij jong volwassenen, onder andere AD(H)D, angst- en dwangstoornissen, depressie en persoonlijkheidsproblematiek. Vroegtijdige signalering, een pro-actieve werkhouding en hoge mate van betrokkenheid staan in het werk van Marrig centraal. Haar ruime kennis en ervaring met jongeren met diverse psychiatrische stoornissen bieden een waardevolle bron van kennis in de ondersteuningsstructuur van onderwijsinstellingen.

 

Janneke Verspagen

Janneke Verspagen is huiswerkbegeleider bij Studypoint. Zij studeert aan University College Roosevelt in Middelburg, waar ze neuroscience en biologie met muziek (dwarsfluit) combineert. Janneke heeft een brede interesse. Zij volgde op het VWO namelijk een pakket met natuurkunde, scheikunde en biologie, maar daarnaast ook 6 talen in de bovenbouw. Zij vindt het fijn haar kennis te delen en leerlingen zaken uit te leggen. Ze probeert deze uitleg per leerling aan te passen, zodat iedereen er zoveel mogelijk aan heeft.

 

Thijs Dockhorn

Thijs Dockhorn is huiswerkbegeleider bij Studypoint. Hij is 19 jaar oud en studeert aan University College Roosevelt te Middelburg. Zijn interesses liggen voornamelijk in rechten en psychologie. Thijs heeft een IB English & Literature diploma en twee Cambridge diploma’s. Hij heeft tijdens zijn laatste jaar van de middelbare school twee havo-4-leerlingen bijles gegeven. Hij heeft dit altijd met plezier gedaan en wilde dat niet opgeven; vandaar zijn keuze om als studiebegeleider te willen werken.

 

Lisa van der Male

Lisa van der Male is huiswerkbegeleider bij Studypoint. Ze is 20 jaar en heeft momenteel een tussenjaar. Daarvoor heeft ze het vwo afgerond en 2 jaar Econometrie & Operationele Research gestudeerd in Amsterdam. Tijdens die 2 jaar gaf ze bijles wiskunde en kwam ze erachter dat ze het heel leuk vindt om leerlingen te helpen met hun schoolwerk. Vakken zoals economie en wiskunde, maar ook talen, liggen haar goed.

 

Maxim Zewe

Maxim Zewe is huiswerkbegeleider bij Studypoint. Hij is 18 jaar oud en studeert aan University College Roosevelt in Middelburg. Hier combineert hij neurowetenschappen met natuurkunde en filosofie. Hij is dan ook breed geïnteresseerd, is tweetalig opgevoed (Nederlands en Duits) en doet naast zijn opleiding nog aan muziek, theater en sport. Op de middelbare school heeft Maxim bijles gegeven. Daardoor merkte hij dat hij het leuk vindt om anderen te helpen met schoolwerk. Om die reden besloot hij als huiswerkbegeleider te gaan werken.

Bewaren

Bewaren

Bewaren