Studypoint is al meer dan 20 jaar het adres voor professionele studie- en huiswerkbegeleiding. Wij werken met bevoegde docenten, remedial teachers en begeleiders met specialisaties op verschillende vakgebieden. Onze begeleiders zijn betrokken en beschikken over inhoudelijke kennis per schoolvak. In een stimulerende en prikkelarme omgeving worden de leerlingen warm ontvangen. Er wordt stevig doorgewerkt zonder afleidende factoren zoals telefoons en televisies. Thuis is uw kind ook echt helemaal vrij, het huiswerk is dan af. Door onze nauwe samenwerking met de Zeeuwse scholen is onze begeleiding altijd perfect op maat.

 

Onze werkwijze

Bij binnenkomst meldt de leerling zich bij een begeleider en er wordt een planning voor de dag gemaakt. Vooral het tijdig plannen van toetsen krijgt de nodige aandacht. Vervolgens gaat de leerling op een eigen plek met dit werk aan de slag, waarbij altijd de gelegenheid is om aan de begeleiders vakinhoudelijke vragen te stellen. Voor het weggaan wordt de leerling ‘uitgecheckt’; al het gemaakte werk wordt gecontroleerd en het leerwerk overhoord.

 

Leerlingvolgsysteem

Bij Studypoint wordt gewerkt met een digitaal leerlingvolgsysteem, waarin alle activiteiten worden bijgehouden. Niet alleen de begeleiders, maar ook ouders/verzorgers hebben toegang tot dit systeem. U kunt dus altijd zelf de resultaten en vorderingen van uw kind inzien.

 

Prikkelarm

Studypoint Middelburg onderscheidt zich door de combinatie van een warme sfeer en een prikkelarme omgeving. Er staat altijd koffie, thee en water klaar, soms met iets lekkers erbij en vaak is er fruit. De ruimte is licht en ruim en de leerlingen hebben vaste werkplekken die door houten schotjes van elkaar gescheiden worden. Maar misschien nog wel het meest opvallend is hoe stil het is; er wordt tijdens het studeren niet door leerlingen met elkaar gepraat. En noodzakelijke gesprekken tussen begeleiders en leerlingen (uitleg, overhoren e.d.) worden fluisterend gevoerd, om anderen niet te storen. Of het werken met muziek via een hoofdtelefoon wel of niet gewenst is wordt per leerling besproken en met de meeste leerlingen spreken we ook af dat de mobiele telefoon niet gebruikt wordt tijdens het studeren.

 

Extra ondersteuning

Wij vinden het heel belangrijk dat iedere leerling welkom en op zijn plek is bij Studypoint. Ondersteuning van leerlingen zit ons in het bloed. Of het nu gaat om hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met leerproblemen of leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, iedereen wordt bij ons persoonlijk benaderd. Door de nauwe samenwerking met Educonsult Zeeland is er op veel ondersteuningsgebieden expertise binnen handbereik.

Bij Studypoint zijn verschillende mogelijkheden voor het volgen van individuele bijles voor alle schoolvakken. Daarnaast begeleidt onze remedial teacher leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het leerproces. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling. Onder de kopjes Bijles en RT vindt u hier meer informatie over.

Studypoint Middelburg werkt nauw samen met Educonsult Zeeland. Educonsult heeft een breed jeugdhulp- en passend onderwijsaanbod van ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Educonsult verzorgt onder andere: psychologisch onderzoek, hoogbegaafdheids- en intelligentieonderzoek, ambulante begeleiding op scholen en pedagogische thuisbegeleiding.

Doordat Educonsult twee spreekkamers ter beschikking heeft in hetzelfde pand als Studypoint en de hoofdlocatie zich op slechts 500 meter afstand bevindt, zijn de lijnen kort.

Ook onderhoudt Studypoint indien gewenst nauwe contacten met de zorgcoördinatoren en mentoren van de scholen in de regio. Op die manier is er altijd de mogelijkheid om ondersteuning op elkaar af te stemmen.

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren